Batalha

Portugal -putovanje

PUTOVANJE U PORTUGAL (17.-21.4.2019)

Posjetili smo Batalhu, Coimbru, Aveiro, Porto, Lisabon, Fatimu i Obidos. Ovo je bio naš drugi posjet Portugalu, a prvi puta bili smo u toj divnoj zemlji 2006. godine. Danas se Portugal čini ljepšim, uređenijim i prosperitetnim…

TRIP TO PORTUGAL (17.-21.4.2019)

We visited Batalha, Coimbra, Aveiro, Porto, Lisbon, Fatima and Obidos. This was our second visit to Portugal, and for the first time we were in this wonderful country in 2006. Today, Portugal is more beautiful, more organized and prosperous…

Sjećanje na Obidos
Sjećanje na Obidos / The memory of Obidos /