Carica Teodora

Ferrara, Rimini, San Marino i Ravenna

Putovanje u Ferraru, Rimini, San Marino i Ravennu od 28.5  do 30.5.2022. Nažalost, premda je bio svibanj, vrijeme u San Marinu je bilo oblačno i kišno.

Ravenna - Crkva i samostan Sv Franje

Ravenna – podrumski dio Crkve Sv Franje koji je zbog mekanog tla utonuo i u njemu pliva nekoliko ribica. – Ravenna – the basement of the Church of St. Francis, which sank due to the soft soil and several fish swim in it.