Tag Archives: Brdo križeva

Brdo križeva/Hill of crosses

Brdo križeva - Litva

Brdo križeva (Križiu Kalnas) posjetili smo na putu po Baltičkim zemljama u travnju 2011. godine, kad smo se nakon obilaska i noćenja u glavnom gradu Litve Vilniusu, zaustavili na putu za Rigu (Latvija). Nakon izlaska iz autobusa kupili smo mali drveni križ i pošli pješice prema Brdu križeva. Mjesto me se dojmilo i na mene je ostavilo neizbrisiv trag svjedočenja nepokolebljive vjere litvanskog naroda. To je upisano i na križu koji je postavljen nakon posjeta pape Ivana Pavla II.  Unatoč višekratanim pokušajima uništavanja tijekom sovjetske vlasti, narod Litve iznova je obnavljao ovo sveto mjesto.  Brežuljak je visok oko 4 do 5 m, ali svuda su postavljeni bezbrojni križevi, većinom drveni, od najmanjih veličine nekoliko centimaetara, do većih veličine do 3 m. Pretpostavlja se da ih ima više od 100.000. Među hodočasnicima koji ostavljaju križeve bio sam i ja sa svojom suprugom te u ime obitelji ostavio jedan mali križ…
//
Hill of crosses (Krizia Kalnas) we visited on a tour to the Baltic countries in April 2011. When we were on a tour and overnight stay in the capital of Lithuania Vilnius, tomorrow we stopped on the way to Riga (Latvia). After leaving the bus, we bought a small wooden cross and went on foot to the Hill of crosses. The place impressed me and it left an permanent mark of testimony about  unshakeable faith of the Lithuanian people. It was written on the cross that was set after the visit of Pope John Paul II. Despite multiple  attempts during the Soviet government to suppress  their faith , the people of Lithuania again renewed this sacred place. The hill is about 4-5 m high, but all are set countless crosses, mostly wooden, from the smallest size of several centimeters, to the larger size of up to 3 m and is assumed there are more than 100,000. Among the pilgrims who leave the crosses ,  I was with my wife and on behalf of the family left a small cross