Nuštar – the consequences of war (June 2014)

Nuštarsko groblje – još su prisutne posljedice rata (lipanj 2014) .
Nuštar cemetery stillpresent the consequences of war (June 2014)

Nustar_groblje