Jabuka

Moj hrvatski

Moj hrvatski

zaplakao sam hrvatski

 progovorio hrvatski

hrvatski govorim

šapćem hrvatski

šutim hrvatski

sanjam hrvatski

i na javi sanjam hrvatski

volim na hrvatskom

volim hrvatski

pišem hrvatski

kad ne pišem ne pišem hrvatski

sve mi je na hrvatskom

hrvatski mi je sve

Pajo Kanižaj